Contact Us

ขั้นตอนการทำรายการ

1. เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

2.นำโค้ดที่ได้รับจากเว็บไซต์มากรอกใส่ในช่อง

    พร้อมยูสเซอร์และเบอร์โทร ให้ครบถ้วน

3.หลังจากทำรายการเสร็จเรียบร้อยให้กดปุ่มด้านล่าง เพื่อทำภาระกิจต่อไป

ตัวอย่าง

 

1690777521666